MATLAMAT PSS

MEMBERI KEMUDAHAN SISTEM PERKHIDMATAN YANG MEMBOLEHKAN SEMUA WARGA SEKOLAH MENCAPAI MATLAMAT KURIKULUM DIMANA IANYA MERENTASI KURIKULUM SERTA MENGGALAKKAN PERKEMBANGAN JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK

No comments:

Post a Comment